viernes, 1 de diciembre de 2017

ROMANAE QVAESTIONES III (MMXVII-MMXVIII)

Con decembro vai rematar xa este trimestre, e quizais varios alumnos estean en disposición de completar o punto co que se premia a constancia na resolución das pequenas investigacións que mensualmente se propoñen neste blog. De todos xeitos, para quen non aproveitase esta posibilidade nos meses anteriores, as preguntas deste mes tamén suman:
I. O 25 de decembro de hai 1.743 anos un Emperador instaurou en Roma un culto relixioso que pretendía unificar todas as divindades do panteón grecorromano nunha soa. Moitos historiadores apuntan que foi un intento de combater a expansión do cristianismo mediante o favorecemento doutra relixión monoteísta. Cal era o nome do novo deus e que Emperador puxo en marcha este culto?II. 235 anos antes do acontecemento mecionado na quaestio anterior, nacía en Roma unha persoa que máis tarse sería Emperador. O seu feito bélico máis importante consistíu en poñer fin a unha guerra nunha provincia que levaba anos causando problemas a Roma, Como castigo ós seus habitantes, saqueou e destruíu o seu edificio relixioso máis importante; ademais, en conmemoración desta guerra erixiuse un arco de triunfo, que aínda se pode ver no Foro Romano. De que Emperador e guerra falamos?III. Por fin, 153 anos do nacemento citado na pregunta anterior, morría outro Emperador, vítima dunha conspiración. O asasinato produciuse por medio dun gladiador que se estaba a adestrar co propio mandatario. Cal era o nome do Emperador?