lunes, 14 de junio de 2010

Attendite, alumni Quarti Cursus!


Avete, cari pueri puellaeque!


Na seguinte táboa tedes unha serie de datos que vos interesan. Debedes interpretalos deste xeito:

- Na columna central tedes dúas notas: á dereita está a do exame desta mañá, e á esquerda, separada por unha barra, a nota deste derradeiro trimestre.

- Na columna da dereita está, en letra negriña, a nota final de xuño (a día de hoxe). Entre parénteses tedes as notas dos trimestres anteriores, incluíndo este terceiro.

O xoves, na clase, dareivos as aclaracións que demandedes.


ALUMNO

NOTA EXAME/

NOTA 3º TRIMESTRE

NOTA XUÑO (NOTAS TRIMESTRES)

B. C. M.

5,6/5,235

6 (5-6-5)

A. F. F.

4,6/5,21

5 (5-5-5)

G. F. L.

8,4/7,815

9 (9-8-8)

A. F. N.

5,4/4,94

6 (6-6-5)

A. F. G.

6/5,05

6 (7-6-5)

T. G. L.

4,4/4,64

5 (5-5-5)

C. P. F.

1,9/2,54

(rec.)

S. R. S.

4,4/4,54

5 (5-5-5)

P. G. S.

8,3/8,085

8 (7-8-8)

M. H. C.

5/5,575

7 (7-6-6)

A. M. F.

5,1/5,235

6 (5-6-5)

M. P. C.

7,5/7,135

7 (6-7-7)

C. R. R.

3,4/4,59

6 (7-5-5)

I. V. R.

7,9/7,12

7 (7-7-7)

L. A. R.

0(NP)/1,025

(rec.)

J. G. F.

4,7/4,97

6 (*-6-5)


No hay comentarios:

Publicar un comentario